پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نشریات ترویجی موسسه

 

 مدیریت بقایای کلش گندم در تناوب با چغندرقند

حمید نوشاد، سمر خیامیم
 

 

 

 

 

   

 آبیاری قطره ای - نواری در زراعت چغندرقند

رحیم محمدیان ، جواد باغانی

 

 

   

 کشت نشایی چغندرقند با دو روش گلدان کاغذی و بدون استفاده از گلدان (ریشه لخت )

ولی الله یوسف آبادی

 

   

 راهنمای زراعت چغندرقند در مناطق مختلف کشور

رحیم محمدیان ، داریوش فتح الله طالقانی ، حمید نوشاد، سید باقر محمودی ، محمدرضا اوراضی زاده ، محمد عبداللهیان نوقابی ، سعید غالبی ، حسین صدر قائن ،حسین نجفی

 

 

   

 راهنمای کاشت، داشت برداشت چغندرقند

داریوش فتح الله طالقانی ، رحیم محمدیان و سعید صادق زاده حمایتی

   

 شیوه صحیح سرزنی ریشه چغندرقند

محمد عبدللهیان نوقابی ، بابک بابائی

 

   

 افزایش بازده آبیاری با تغییر آرایش کاشت چغندرقند

داریوش فتح الله طالقانی ، سمر خیامیم

     

 میزان و زمان مصرف کود نیتروژن در زراعت چغندرقند

حمید نوشاد

   

 آبیاری چغندرقند بذری

محمدعلی چگینی

   

 کنترل نماتدهای انگل گیاهی با آفتابدهی خاک

صدیقه فاطمی

   

 نماتدهای گره ریشه و راه های مبارزه با آن

صدیقه فاطمی

 

   

 شته ریشه چغندرقند و راه های پیشگیری و کنترل آن

رویا ارباب تفتی

   

 مراحل حساس به تنش کم آبی در زراعت چغندرقند

رحیم محمدیان ، سمر خیامیم

   

 راهنمای چغندرقند(کاشت ، داشت ، برداشت)

مسعود احمدي با همكاري:
- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
-دفتر نباتات صنعتی
- پژوهشکده خودکفایی و امنیت غذایی
- معاونت ترویج
- سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی
- سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

 

 

 

 


آدرس موسسه : کرج,  بلوار شهید فهمیده,  مجموعه موسسات تحقیقات کشاورزی  ،موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند

صندوق پستی : 31585-4114

تلفن : 00982632702613

نمابر : 00982632706002

پست الکترونیک: info_sbsi@areeo.ac.ir

 

 

صفحه اصلی      نقشه سایت        مدیا       تماس  

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0