پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


ایستگاه سیدعبدالرسول مطهری

 

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند تا سال 1325 فعالیتهای مربوط به تهیه بذر چغندر قند را در اراضی قریه کرج به ترتیب توسط اداره املاک استیجاری کرج و بنگاه اصلاح نباتات کرج و با همکاری موسسه عالی کشاورزی کرج انجام می داد .در سال 1332 تشکیلات مستقلی تحت عنوان بنگاه اصلاح و تهیه بذر چغندر قند با مشارکت وزارت کشاورزی و سازمان برنامه تأسیس و تهیه بذر چغندر قند مصرف داخلی و سایر مسائل مبتلا به کشت چغندر قند به عهده آن گذارده شد. در همین راستا مرحوم آقای مهندس قره باغی با توجه به پیگیریهای مکرر موفق شدند از زمینهای سهم خالصه دولتی قریه کمال آباد 272 هکتار زمین را برای تحقیقات چغندر قند بگیرند تا سال 1371 ایستگاه کمال آباد معرف زمینهای فوق بود ولی از سال 1372 به منظور ارج نهادن به خدمات شایان مرحوم مهندس مطهری نام ایستگاه تغییر پیدا کرد .

 

واحد های مستقر در ایستگاه:


در ایستگاه تحقیقات چغندر قند مهندس سید عبدالرسول مطهری 13 واحد وجود دارد که در راستای اهداف موسسه فعالیت می نمایند.

1- واحد مزرعــــه
2-واحد ماشیــن آلات
3-واحد کارخانــه بوجاری بذر منوژرم و مولتی ژرم
4-واحد تأسیسات آبیـــاری
5- واحد گلخانـــه و سردخانه
6-واحد پشتیبانی و انبارها
7-واحد آزمایشگاه تهیه خمیر از چغندر قند
8- واحد آزمایشگاه فرآوری بذر مستقر در ایستگاه
9-واحد فرهنگــی ورزشی
10- واحـــــد انتظامات
12-واحد کارپـــردازی
13- واحد خدمات رفاهی


معرفی همکاران

نام و نام خانوادگی: سعید واحدی
پست سازمانی: رئیس ایستگاه کمال آباد
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: s.vahedi@areeo.ac.ir

 

 

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه جلیلی
پست سازمانی:
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: j.jalili@areeo.ac.ir
 
 

نام و نام خانوادگی: جواد جدی دلشاد
پست سازمانی:
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: j.delshad@areeo.ac.ir

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل رازینی
پست سازمانی:
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: a.razini@areeo.ac.ir
 
 

نام و نام خانوادگی: مینا رحیمی
پست سازمانی:
مدرک تحصیلی: دیپلم
پست الکترونیکی: m.rahimi@areeo.ac.ir
 

 

 


آزمایشات

اطلاعات تماس
آدرس مرکز: کرج – کمالشهر –جاده قزلحصار –بعد از پل راه آهن ، ایستگاه تحقیقات چغندر قند مهندس سید عبدالرسول مطهری
تلفن: 4703141-4711371-4704077-0261
نمابر: 4711372-0261

آدرس موسسه : کرج,  بلوار شهید فهمیده,  مجموعه موسسات تحقیقات کشاورزی  ،موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند

صندوق پستی : 31585-4114

تلفن : 00982632702613

نمابر : 00982632706002

پست الکترونیک: info_sbsi@areeo.ac.ir

 

 

صفحه اصلی      نقشه سایت        مدیا       تماس  

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0