پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بخش تحقیقات چغندرقند خراسان

معرفی بخش تحقیقات چغندرقند خراسان

فعاليت تحقيقات كشاورزي در استان خراسان از سال 1338 با تشكيل اداره اصلاح و تهيه نهال و بذر آغاز شد و ادارات تحقيقاتي ديگر در سالهاي بعد بطور مجزا شروع به كار نمودند. از سال 1344نيز ايستگاه بررسي چغندر قند فعليت خود را آغاز كرد.قبل از اين تاريخ در سال1337 اين ايستگاه بصورت اداره بذر گيري چغندر قند خراسان در شهرستانهاي بجنورد ، اسفراين و روستاي دشت متمركز بوده است. از سال 1365 با تشكيل مركز تحقيقات كشاورزي خراسان اين ادارات بصورت تشكيلاتي منسجم و هماهنگ به فعاليت خود ادامه دادند.
مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام در سال 1370 با گرايشهاي تحقيقات جنگل و مرتع , آبخيزداري و علوم دامي تشكيل گرديد و متعاقبا واحد تحقيقات اقتصادي – اجتماعي به اين مركز اضافه شدند. در سال 1382 اين دو مركز تحت عنوان مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي در هم ادغام گرديدند.


بخشها و واحدهاي تحقيقاتي :

- بخش تحقيقات اصلاح و تهيه بذرچغندرقند
- بخش تحقيقات اصلاح تهيه نهال و بذر
- بخش تحقيقات آقات و بيماريهاي گياهي
- بخش تحقيقات خاك و آب
- بخش تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي


آزمایشگاه ها:

1-آزمايشگاه تهيه خمير و نمونه گيري
2 – آزمايشگاه بيماري شناسي گياهي
3 – آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي
4 – آزمايشگاه تجزيه كيفي


معرفی همکارن

نام و نام خانوادگی: مسعود احمدی
پست سازمانی: عضو هيات علمي سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: m_ahmadi@areeo.ac.ir

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: جمشید سلطانی ايدليكي
پست سازمانی: عضو هیئت علمی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: j.soltani@areeo.ac.ir
 

 

 

نام و نام خانوادگی: جواد رضائی
پست سازمانی: عضو هیئت علمی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی:j.rezaii@areeo.ac.ir

 


شرح وظایف

بعلت محدوديت منابع آبي و همزماني آبياري اوايل فصل رشد چغندرقند با آبياري اواخر غلات در خراسان ، چغندرقند در طول دوره رشد با تنش آبي مواجه است كه اين امر موجب افت عملكرد مي شود. در اين راستا طرحهاي تحقيقاتي در بخش تهيه و اجرا شده است كه از مهمترين اهداف آنها مي توان به موارد زير اشاره نمود:

- ارزيابي و تهيه لاينهاي جديد با استفاده از روشهاي مختلف اصلاحي براي تهيه ارقام مقاوم به خشكي.
- تعيين خصوصيات فيزيولوژيكي و مرفولوژيكي مقاومت به خشكي در ژنوتيپهاي چغندرقندجهت انتخاب صفات مناسب براي گزينش ارقام مقاوم.
- بهبود وضعيت تغذيه اي چغندرقند در شرايط تنش خشكي جهت افزايش تحمل به خشكي و همچنين بالا بردن راندمان مصر‏ف آب درشرايط كمبود آب.
- تعيين روش كشت و آبياري مناسب چغندر قند در شرايط داراي محدوديت آب.
-كشت زمستانه چغندرقند در مناطق گرمسيري استان و همچنين كشت انتظار چغندرقند بمنظور كاهش مصرف آب آبياري در طي دوره رشد.

– يكي از عوامل محدود كننده ديگر كشت اين محصول ، عوامل بيماريزايي همچون پوسيدگي ريشه ، ريزوما نيا ، نماتد و ساير عوامل مي باشد كه در اين راستا پروژه هاي تحقيقاتي متعددي دررابطه با شناسايي اين عوامل و تهيه ارقام مقاوم در دست تهيه و در حال اجراست

- بمنظور تهيه ارقامي با عملكرد كمي و كيفي مناسب و داراي توليد بالا آزمايشات متعددي هر ساله اجرا مي شود كه اين آزمايشات منجر به تهيه ارقام منوژرم و پلي ژرم براي شرايط متنوع آب و هوايي استان گرديده است كه از آن جمله ارقامPP22,H5505,7233,T41R,PP8 BR1, وپلي راو را مي توان نام برد . در اين آزمايشات علاوه بر عملكرد نهايي خصوصيات فيزيولوژيكي ارقام نيز مورد توجه قرار مي گيرد.
در حال حاضر تهيه ارقام منوژرم هيبريد جزء اولويت برنامه هاي تحقيقاتي است بر اساس برنامه پيش بيني شده ا ميد است هر ساله بتوان تعدادي ارقام منوژرم هيبريد جهت كشت معرفي نمود . در اين راستا ارقام منوژرمي مانند: شيرين ،گدوك،جلگه ، رسول و زرقان معرفي شده اند.

محققان اين بخش با استفاده از نتايج تحقيقاتي بدست آمده باارائه مقالات تحقيقاتي در مجلات فارسي و انگليسي زبان ، شركت در مجامع علمي و همكاري در برنامه هاي ترويجي نظير هفته انتقال يافته ها و روز مزرعه در انتقال آخرين يافته هاي تحقيقاتي به ساير محققان و كشاورزان ، حضور فعال دارند.


ساير فعاليتهاي بخش :

- اجراي طرحهاي تحقيقي – ترويجي ، تحقيقي – تطبيقي و آنفارم
- نظارت بر آزمايشگاههاي عيارسنجي كارخانجات قند استان
- برگزاري هفته انتقال يافته هاي تحقيقاتي و روز مزرعه
- برگزاري كلاسهاي آموزشي ويژه كارشناسان جهاد كشاورزي و مهندسين ناظر مزارع چغندر قند


آدرس موسسه : کرج,  بلوار شهید فهمیده,  مجموعه موسسات تحقیقات کشاورزی  ،موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند

صندوق پستی : 31585-4114

تلفن : 00982632702613

نمابر : 00982632706002

پست الکترونیک: info_sbsi@areeo.ac.ir

 

 

صفحه اصلی      نقشه سایت        مدیا       تماس  

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0