پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بخش خدمات فنی و تحقیقاتی

همکاران بخش

نام و نام خانوادگی: فرحناز حمدی
پست سازمانی: مسئول بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
مدرک تحصیلی: دکتری
پست الکترونیکی: f.hamdi@areeo.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: سید مرتضی عربزاده
پست سازمانی: مدیر روابط عمومی موسسه 
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: m.arabzadeh@areeo.ac.ir
 
 

نام و نام خانوادگی: نوشین محمدابراهیم
پست سازمانی: کارشناس فناوری اطلاعات
مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی نرم افزار
پست الکترونیکی: n.mohamadebrahim@areeo.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه بابا
پست سازمانی: کارشناس مترجمی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: f.baba@areeo.ac.ir
 
 

نام و نام خانوادگی: ویدا نورانی
پست سازمانی: مسئول کتابخانه
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پست الکترونیکی: v.nourani@areeo.ac.ir
 
 

شرح وظایف بخش خدمات فنی و تحقیقاتی

- محاسبات آماری آزمایشات کشاورزی

- ایجاد ، به روزرسانی و پشتیبانی وب سایت موسسه

- راهبری فنی اتوماسیون اداری

- نگهداری و پشتیبانی شبکه داخلی

- طرحهای تحقیقاتی

- انتشارات

- كتابخانه

- همکاری با بخشهای تحقیقاتی تابعه موسسه در زمینه پیاده کردن طرحهای تحقیقاتی

-  تجزیه و تحلیل آماری نتایج طرحهای تحقیقاتی اجراء شده و همکاری با مجریان مربوطه در استنتاج نتایج طرحها 

-  جمع آوری آمار و اطلاعات در زمینه های مختلف کشاورزی بویژه چغندرقند

-  تهیه و تنظیم و اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه مسائل اقتصادی چغندرقند همراه با انجام بررسیهای مربوط به کاربرد اقتصادی با استفاده از یافته های جدید تحقیقاتی

-   برقراری ارتباط با سیار بخشهای تحقیقاتی، واحدهای ترویجی و اجرایی در زمینه تهیه و تنظیم و اجرای طرحهای مشترک تحقیقی ترویجی و یا اجرایی مربوط به معرفی یافته های جدید تحقیقاتی

-  جمع آوری تلفیق و استنتاج طرهای تحقیقاتی و نیز تنظیم گزارشات و مقالات مربوط به یافته های تحقیقاتی حاصل از اجرای طرحهای تحقیقاتی و اقدام برای چاپ و انتشار آنها براساس ضوابط مربوط

-  اداره امور کتابخانه و برقراری ارتباط و همکاری با مرکز اطلاعات علمی کشاورزی سازمان تات

-  انجام امور مربوط به نگهداری شبکه برق و تأسیسات ساختمانها و ماشین آلات تخصصی و نیز اقدام بموقع جهت تعمیر و رفع نواقص احتمالی با همکاری واحدهای مربوط


آدرس موسسه : کرج,  بلوار شهید فهمیده,  مجموعه موسسات تحقیقات کشاورزی  ،موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند

صندوق پستی : 31585-4114

تلفن : 00982632702613

نمابر : 00982632706002

پست الکترونیک: info_sbsi@areeo.ac.ir

 

 

صفحه اصلی      نقشه سایت        مدیا       تماس  

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0