پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


معرفی همکاران

نام و نام خانوادگی: عبدالحسن علیزاده
پست سازمانی: عامل ذیحسابی و رییس اداره امورمالی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پست الکترونیکی: h.alyzadeh@areeo.ac.ir

 

   


نام و نام خانوادگی: سعید سیاری
پست سازمانی: کارشناس مسئول برنامه و بودجه
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پست الکترونیکی: s.sayari@areeo.ac.ir

 

 

 

نام و نام خانوادگی: اکرم عبدالملکی
پست سازمانی: کارشناس مالی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی:
a.abdolmaleki@areeo.ac.ir 

 

نام و نام خانوادگی: سکینه امینی
پست سازمانی: حسابدار
مدرک تحصیلی: دیپلم
پست الکترونیکی: 
s.amini@areeo.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگی: رقیه فیروزیار
پست سازمانی: حسابدار
مدرک تحصیلی: کاردانی
پست الکترونیکی: 
r.firouzyar@areeo.ac.ir

 

 

   

شرح وظایف

- وصول اعتبارات بودجه اي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه .

- نگاهداري حساب اعتبارات بر حسب برنامه ها و فعاليتها و مواد هزينه و تهيه گزارش لازم از هزينه هاي انجام شده .

- تامين اعتبارات مربوط به خريد لوازم و وسائل خدمات مورد نياز مرکز و واحدهاي تابعه.

- تهيه و تنظيم ليست حقوق و مزايا و اسناد هزينه هاي مستمر و غير مستمر.

- پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان و ساير هزينه ها .

- ثبت و نگهداري حسابهاي موسسه طبق اصول و قوانين و مقررات مربوطه و تهيه و تنظيم گزارشهاي مالي و بيلان ماهانه و سالانه .اطلاع رسانی اداره امور مالی

-  تهيه و تنظيم برگهاي تشخيص اوراق انتقالي و چکهاي مربوط به وصول ماليات.
-  رسيدگي به اسناد هزينه هاي مالي –اداري – حقوق و مزايا و غيره .
-  انجام امور مربوط به رفع نواقص اسناد واخواهي شده .
-  حفظ و نگهداري اسناد و اوراق بهادار مربوطه .

 


آدرس موسسه : کرج,  بلوار شهید فهمیده,  مجموعه موسسات تحقیقات کشاورزی  ،موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند

صندوق پستی : 31585-4114

تلفن : 00982632702613

نمابر : 00982632706002

پست الکترونیک: info_sbsi@areeo.ac.ir

 

 

صفحه اصلی      نقشه سایت        مدیا       تماس  

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0