پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


معرفی همکاران اداره امور اداری

نام و نام خانوادگی: مسعود توانگر رنجبر

پست سازمانی: رئیس ادازه امور اداری

مدرک تحصیلی: دیپلم

پست الکترونیکی: m.tavangar@areeo.ac.ir

 

   

نام و نام خانوادگی: شهرزاد اسلامیان

پست سازمانی: مسئول کارگزینی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

پست الکترونیکی: s.eslamian@areeo.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: بهمن توانگر 

پست سازمانی: مسئول حراست موسسه

مدرک تحصیلی: کارشناسی

پست الکترونیکی:b.tavangar@areeo.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: سعید کتال

پست سازمانی: مسئول امور عمومی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

پست الکترونیکی: s.katal@areeo.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگی: منصوره حاج سلطانی

پست سازمانی: مسئول دبیرخانه

مدرک تحصیلی: دیپلم

پست الکترونیکی: m.hajisoltani@areeo.ac.ir

نام و نام خانوادگي: مسعود باغبان

پست سازماني: مسئول نقليه

مدرک تحصيلي: ديپلم

پست الکترونیکی: b.baghban@areeo.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگی: مریم حسن بیات

پست سازمانی: کارگزین

مدرک تحصیلی: کارشناسی

پست الکترونیکی: m.hasanbayat@areeo.ac.ir

نام و نام خانوادگی: زهرا بدخش

پست سازمانی: ماشین نویسی

مدرک تحصیلی: دیپلم

پست الکترونیکی: z.badakhsh@areeo.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگی: ملیحه بذرپور

پست سازمانی: رفاه

مدرک تحصیلی: دیپلم

پست الکترونیکی: m.bazrpour@areeo.ac.ir

 

     

شرح وظایف

 

-  انجام کليه امور مربوط به ثبت تحرير تکثير و بايگاني نامه هاي وارده و صادره .

-  انجام امور کارگزيني کارکنان موسسه اعم از استخدام – ترفيع ارتقاء گروه - انتصاب- انتقال مرخصي ها -بازنشستگي و غيره و تهيه احکام مربوطه بر اساس دستورالعملهاي صادره .

-  اجراي قوانين و مقررات و آئين نامه هاي استخدامي.

- نگهداري سوابق استخدامي و آمار پرسنلي کارکنان موسسه و واحدهاي تابعه.

- رسيدگي به امور انظباتي کارکنان و اجرای مقررات مربوطه .

- انجام امور مربوط به رفاه کارکنان (بيمه –خدمات درماني-کمکهاي غير نقدي-تعاوني –وام –امور ورزشي و تفريحات سالم و غيره ).

-  انجام امور مربوط به رفاه کارکنان (بيمه –خدمات درماني-کمکهاي غير نقدي-تعاوني –وام –امور ورزشي و تفريحات سالم و غيره ).

- پيش بيني احتياجات واحدهاي تابعه از نظر وسايل و ملزومات اداري و برآورد هزينه خريد آنها.

- تهيه و تنظيم مايحتاج واحدها با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و تنظيم اسناد مربوطه .

- انجام امور مربوط به گشايش اعتبار اسنادي و تشريفات گمرکي کالاهاي وارده .

- انجام امور مربوط به ساختمانها و تاسيسات مربوطه .

- تهيه بليط مسافرت و ماموريتهاي داخلي کارکنان برابر دستورات صادره.

- اداره امور انبارها و نگهداري حساب موجودي اجناس و لوازم .

- اداره امور وسائط نقليه و انجام سرويس و تعميرات مربوطه و سرپرستي رانندگان .

- تهيه و تنظيم سوخت –روشنائي –آب –گاز –حرارت مرکزي و انجام امور مربوطه .

- حقظ و حراست از ساختمانها – تاسيسات – تجهيزات و و سايل مزارع و باغات موسسه .


-  انجام امور مربوط به نظافت ساختمانها و محوطه موسسه .


آدرس موسسه : کرج,  بلوار شهید فهمیده,  مجموعه موسسات تحقیقات کشاورزی  ،موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند

صندوق پستی : 31585-4114

تلفن : 00982632702613

نمابر : 00982632706002

پست الکترونیک: info_sbsi@areeo.ac.ir

 

 

صفحه اصلی      نقشه سایت        مدیا       تماس  

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0