پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بخش تحقیقات تکنولوژی قند

همکاران بخش

نام و نام خانوادگی: بابک بابائی
پست سازمانی:عضو هیئت علمی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی:b.babaee@areeo.ac.ir
 

شرح وظایف بخش تحقیقات تکنووژی چغندرقند

- شناخت عوامل موثر در افزایش کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند و کاهش ضایعات شکر.

-  تهیه ، تنظیم و اجرای پروژه های تحقیقاتی مربوط به چغندرقند در راستای نیل به اهداف برنامه کاربردی بهبود کیفیت تکنولوژیکی و کاهش ضایعات برداشت و نگهداری چغندرقند..

- نظارت عالیه بر فعالیت های عیارسنجی و تعیین افت چغندرقند تحویلی کشاورزان به کارخانه های قند کشور و حکمیت در موارد اختلاف نظر بین چغندرکاران و کارخانه های قند

- برنامه ریزی انتقال نمونه های خمیر آزمایشات موسسه در کل کشور و تجزیه شیمیایی سالانه حدود 20000نمونه خمیر چغندرقند.

- مشارکت در برگزاری برنامه های روز مزرعه و هفته انتقال یافته های تحقیقاتی .

- تهیه و تنظیم گزارشات علمی در برگزاری سالیانه و نهائی پروژه های تحقیقاتی .

- شرکت در سخنرانی های علمی ،سمینارها و کنگره های علمی داخل و خارج کشور.

- تهیه و انتشار مقالات علمی در زمینه کیفیت تکنولوژی چغندرقند

 

 
اولویت های تحقیقاتی:

- تحقیقات مربوط به تكنولوژيكي چغندرقند

- کاهش ضايعات قند در مراحل كاشت،داشت و برداشت و نگهداری محصول

- انجام تحقیقات کاربردی در خصوص بهبود کیفیت تکنولوژی چغندرقند

- کاهش ضایعات شبکه در مراحل برداشت و نگهداری چغندرقند

- بررسی و تعیین روشهای مناسب تعیین افت عیار چغندرقند در کارخانه های قند

- بررسی علل پایین بودن عیار در برخی از مناطق کشور

- بررسی علل بالا بودن غلظت ناخالصی های سدیم چغندرقند در برخی مناطق کشور

- بهبود کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند کشت پاییزه

- تعیین روش های مناسب جهت ارزیابی کیفیت چغندرقنددر موارد خاص (ریشه های پلاسیده و یا تولید شده در زمین شور)


آدرس موسسه : کرج,  بلوار شهید فهمیده,  مجموعه موسسات تحقیقات کشاورزی  ،موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند

صندوق پستی : 31585-4114

تلفن : 00982632702613

نمابر : 00982632706002

پست الکترونیک: info_sbsi@areeo.ac.ir

 

 

صفحه اصلی      نقشه سایت        مدیا       تماس  

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0