پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بخش تحقیقات به زراعی

همکاران بخش تحقیقات به زراعی

نام و نام خانوادگی: مصطفی حسین پور
پست سازمانی: سرپرست بخش تحقیقات به زراعی
مدرک تحصیلی: دکتری
پست الکترونیکی: m.hoseinpoor@areeo.ac.ir 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: رحیم محمدیان
پست سازمانی: مشاور ریاست موسسه - عضو هیئت علمی
مدرک تحصیلی: دکتری
پست الکترونیکی: r.mohamadian@areeo.ac.ir
 
 
 
 
 
 

نام و نام خانوادگی: ولی الله یوسف آبادی
پست سازمانی: عضو هیئت علمی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: v.yousefabadi@areeo.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: شهرام خدادادی
پست سازمانی:
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: sh.khodadady@areeo.ac.ir

نام و نام خانوادگی: محمد رضا فتحی
پست سازمانی: 
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: mr.fathi@areeo.ac.ir
 

 

نام و نام خانوادگی: بتول یعقوبی
پست سازمانی:
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پست الکترونیکی:b.yaghoobi@areeo.ac.ir

 

شرح وظایف بخش تحقیقات به زراعی

• بررسی و تحقیق در زمینه نیاز غذایی و آب مورد نیاز و همچنین مناسب ترین روش آبیاری زراعت چغندرقند
• بررسي و ارائه روشهاي مناسب كاشت ، داشت و برداشت محصول و تعيين نياز غذايي ارقام اصلاح شده
• بررسی فیزیولوژی رشد و تولید مثل چغندرقند
• مدل سازی و تعیین منحنی های رشد به منظور پیشبینی عملکرد چغندرقند در نقاط مختلف کشور بررسی عوامل آگروتکنیکی بمنظور بهبود کمی و کیفی محصول چغندرقند در نقاط مختلف کشور.
• بررسی عوامل موثر در توسعه کشت مکانیزه بمنظور افزایش راندمان و کاهش هزینه تولید درهکتار.
• بررسی و تحقیق و مطالعه جهت شناسائی و تعیین مناطق مساعد و مناسب چغندرکاری کشوربا توجه به کشت پاییزه.
• تحقيقات تكميلي و ارزیابی ارقام جديد چغندرقند
• تحقیق در زمینه کاربرد نانو در زراعت چغندرقند
• پاسخگويي به نياز تحقيقاتي توليدكنندگان، صاحبـان صنايع قند و زراعت چغندرقند بذري
• استنتاج و جمع بندی تحقیقات بهزراعی بمنظور ارائه خدمات فنی در مسائل بهزراعی کارخانجات قند کشور.
• ایجاد ارتباط با دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی کشور در جهت گسترش تحقیقات بهزراعی

 

آزمایشگاه شیمی خاک

 


آدرس موسسه : کرج,  بلوار شهید فهمیده,  مجموعه موسسات تحقیقات کشاورزی  ،موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند

صندوق پستی : 31585-4114

تلفن : 00982632702613

نمابر : 00982632706002

پست الکترونیک: info_sbsi@areeo.ac.ir

 

 

صفحه اصلی      نقشه سایت        مدیا       تماس  

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0