پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


تولید بذر

 

بموازات فعاليتـهاي تحقيقـاتـي، توليد سالانه حدود 30 - 25 تن بذر اليت و بيش از 5000 تــن بــذرتجارتي مولتي ژرم و مقادير قابل توجهي بذر منوژرم در مجموعه وظايف موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند حائز اهميت است.نكات برجسته و زمينه هاي عمده تهيه و توليد بذر مادري و تجارتي عبارتند از:

- مراكز اصلي توليد بذر مادري : فيروزكوه - كرج - اروميه - كرمانشاه - مياندوآب

- مركز اصلي توليد بذرتجارتي : اردبيل

- تعداد پيمانكاران طرف قرارداد توليد بذر تجارتي در اردبيل : 2300 نفر

- سطح زير كشت سال اول و دوم بذر تجارتي(مولتي ژرم و منوژرم)در اردبيل : 4200 هكتار
كارخانه هاي بوجاري و بسته بندي بذر تجارتي:

الف - كارخانه بوجاري مولتي ژرم در اردبيل

ب - كارخانه بوجاري منوژرم در كرج

 

 


ارقام موسسه

آدرس موسسه : کرج,  بلوار شهید فهمیده,  مجموعه موسسات تحقیقات کشاورزی  ،موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند

صندوق پستی : 31585-4114

تلفن : 00982632702613

نمابر : 00982632706002

پست الکترونیک: info_sbsi@areeo.ac.ir

 

 

صفحه اصلی      نقشه سایت        مدیا       تماس  

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0