پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


شرح وظایف موسسه

 

-تهيه و توليد بذر چغندرقند مورد نياز كارخانه هاي قند كشور بمنظور بي نياز كردن كشور از خريد بذور خارجي 
 -تحقيقات در زمينه هاي بهنژادي، بهزارعي، تكنولوژي قند، بيوتكنولوژي و تكنولوژي بذر
 -اصلاح و تهيه ارقام مختلف چغندرقند متناسب با شـرايط مختلف آب و هوائي كشور و با كيفيت مطلوب
 -همكاري با واحدهاي ترويج، آموزش و مديريت كشــاورزي كارخانه هاي قند كشور
 -همكاري و نظارت بر امور مربوط به عيارسنجــي و تحويل چغندرقند به كارخانه هاي قند 
 -تشريك مساعي با صاحبان صنايع قند به منظور تأمين نيــاز كارخانه هاي قند و تقويت بخش كشاورزي 

 

چغندرقند از محصولات صنعتي است كه پس از فرآوري در كارخانه هاي قند چغندري و تبديل شدن به شكر مصرف مي شود. در كنار شكر، از اين محصول فرآورده هايي همچون تفاله و ملاس نيز به دست مي ايد كه در پرورش دام و در صنعت به مصرف مي رسند. اين محصول در 20 استان كشور و توسط حدود 95 هزار بهره بردار كشت و كار و از كل شكر توليدي در كشور نيز بيش از 60 درصد از چغندرقند تأمين مي شود.

 

سطح زير كشت چغندرقند در دهه اخير از 150 تا حدود 220 هزار هكتار در نوسان بوده است. از حيث مصرف، براساس گزارش سازمان خواربار و كشاورزي جهاني طي سال هاي 2000-1989 ، متوسط جهاني تأمين انرژي از شكر معادل 9 درصدف كشورهاي توسعه يافته 13 درصد، در كشورهاي در حال توسعه 7 درصد و در ايران، به طور متوسط 8 درصد برآورد شده است، مصرف سرانه قند و شكر در كشور حدود 30 كيلوگرم برآورد شده است.

 

تحقيقات چغندرقند يكي از قديمي ترين عرصه هاي تحقيقات كشاورزي در ايران مي باشد و اكنون از قدمتي 70 سال برخوردار است كه در بين محصولات گوناگون كشاورزي برجسته مي باشد. تحقيقات اين محصول، هم اينك در يك موسسه تحقيقاتي و توليدي تك محصولي به نام (موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند) متمركز است.

 

با توجه به شرح وظايف و در پاسخگويي به نياز بخش كشاورزي صنعت قند كشور، محورهاي اصلي فعاليت هاي موسسه تحقيقات چغندرقند شامل انجام تحقيقات علمي در زمينه هاي به نژادي، به زراعي و تكنولوژي چغندرقند، توليد ارقام مختلف بذر چغندرقند مورد نياز و متناسب با شرايط آب و هوايي مناطق مختلف كشور با ويژگي كميت و كيفيت مطلوب، مقاومت در برابر بيماري ها، متحمل به تنش هاي محيطي، مقاومت به بولتينگ (ساقه روي)، پرداختن به كليه امور مبتلا به بخش كشاورزي صنعت قند و بررسي مشكلات و تنگناها به منظور يافتن راه حل علمي و منطقي، اقدامات نظارتي در امور مربوط به عيارسنجي چغندرقند تحويلي به كارخانه هاي قند كشور جهت جلوگيري از تضييع حقوق كشاورزان مي شود.

 


 

آدرس موسسه : کرج,  بلوار شهید فهمیده,  مجموعه موسسات تحقیقات کشاورزی  ،موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند

صندوق پستی : 31585-4114

تلفن : 00982632702613

نمابر : 00982632706002

پست الکترونیک: info_sbsi@areeo.ac.ir

 

 

صفحه اصلی      نقشه سایت        مدیا       تماس  

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0