• ساعت : ۱۱:۲۸:۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ 
بازدید سرپرست دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی از ایستگاه تحقیقاتی مهندس مطهری كرج

به گزارش روابط عمومی موسسه، طبق هماهنگیهای به عمل آمده روز دوشنبه 19 آبان ماه، دکتر علیرضا نکویی سرپرست دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از ایستگاه تحقیقاتی مهندس مطهری واقع در کمال شهر کرج بازدید نمود. در این بازدید که دکتر طالقانی رئیس و دکتر رجبی معاون پژوهشی موسسه نیز حضور داشتند ابتدا خلاصه ای از فعالیتهای کلی موسسه وهمچنین اهمیت ایستگاه و کارخانه فراوری بذرعنوان شد. در ادامه دکتر نکویی از کارخانه بوجاری بذر بازدید نموده و خانم مهندس جلیلی توضیحاتی در خصوص فرآیند فرآوری و بوجاری بذر در این کارخانه توضیحاتی را ارائه داد.

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0