• ساعت : ۱۴:۸:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ 
تهیه گزارش تصویری از ارقام جدید معرفی شده چغندرقند

به گزارش روابط عمومی موسسه، طبق هماهنگی های به عمل آمده با گروه رادیو و تلویزیونی موسسه ترویج و آموزش کشاورزی، روز چهارشنبه مورخ 5 شهریور ماه در ایستگاه تحقیقاتی کمال شهر کرج با حضور دکتر طالقانی رئیس محترم موسسه به همراه معاونین و روسای بخشهای تحقیقاتی از دو رقم جدید معرفی شده چغندرقند به نام های کیمیا و آسیا جهت حضور و رونمایی در جشنواره معرفی ارقام گیاهان زراعی که به زودی برگزار خواهد شد گزارش تصویری تهیه گردید. در این برنامه ابتدا دکتر طالقانی در ارتباط با فعالیتها و شرح وظایف موسسه در خصوص چگونگی اصلاح و معرفی ارقام جدید مطالبی را عنوان نمودند. سپس دکتر رجبی و مهندس آقایی زاده به ترتیب به عنوان مجری محقق ارقام جدید آسیا و کیمیا در مورد روند اصلاح و خصوصیات ارقام جدید توضیحاتی را ارائه نمودند. ضمنا  در ادامه این برنامه جهت تهیه مستندات تصویری و آرشیوی موسسه، آقایان دکتر یوسف آبادی دررابطه با مقایسه روش کاشت بذر به صورت مستقیم و نشایی، دکتر محمدیان در مورد معرفی سایر گیاهان قندی، دکتر صادقی شعاع در خصوص چغندر علوفه ای و مهندس واحدی با معرفی فعالیتهای ایستگاه تحقیقاتی مهندس مطهری مباحثی را مطرح نمودند.

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0