• ساعت : ۸:۴۸:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ 
۸۰ درصد كشاورزان از بذور ایرانی راضی هستند/ وجود ۲۳ رقم اصلاحی چغندرقند

ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ با بیان این که طبق بررسی های به عمل آمده 80 درصد کشاورزان از بذور ایرانی راضی هستند،

وی افزود: در کشور تعداد پنج مرکز تحقیقات چغندرقند داریم اما تنها مرکزی که تمامی اقدامات اصلاحی چغندرقند را در پیش گرفته است، مرکز همدان است و سایر مراکز، ارزیابی عملکرد را در پیش گرفته اند. به گزارش خبرنگار قلم، حامد ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ در جمع خبرنگاران، به اهمیت چغندرقند، تشریح کشت نشایی چغندرقند در همدان و مراکز تحقیقات کشاورزی کشور پرداخت و گفت: شکر یکی از محصولات استراتژیک کشور است، عنوان کرد: تقریباً ۶۰ درصد از نیاز شکر ما از چغندر و مابقی از نیشکر تامین می شود اما در دنیا، برعکس است.

وی ضمن ابراز خرسندی با بیان این که کشور ایران یکی از معدود کشورهایی است که می تواند شکر مورد نیاز خود را از چغندرقند و نیشکر تهیه کند، ادامه داد: در کل کشور در حدود ۱۲۰ هزار هکتار سطح زیرکشت چغندرقند بهاره داریم که این میزان در استان همدان نیز در حدود ۷ هزار هکتار است.ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ به تشریح بیماری های چغندرقند اشاره کرد و افزود: برخی از این بیماری ها تا صددرصد مزرعه کشاورزان را از بین می برند بدین سان، ارقامی که بایستی تهیه شود حتماً بایستی به یکی از این بیماری ها مقاوم باشد.وی با تاکید بر این که ارقام تهیه شده باید به ریزومانیا به عنوان یکی از مخربترین و پرخسارت‌ترین بیماری های مهم چغندرقند مقاومت داشته باشد، گفت: در مزرعه چغندرقند ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ، ریزومانیا مورد ارزیابی است بدین ترتیب، تمام مزرعه آلوده می شود تا میزان مقاومت این رقم مورد بررسی قرار گیرد.

منصوری به بیان پیش روی این اقدامات درمزرعه چغندر همدان اشاره کرد و گفت: در این جا ۸ لاین را در دو تکرار مورد ارزیابی قرار می دهیم و بیماری را به صورت مصنوعی به ریشه های چغندرقند می رسانیم و میزان مقاومت آن ها و در نهایت عملکرد را می سنجیم به نوعی که اگر بعد از این مرحله در مزرعه اصلی نیز شاهد مقاوم بودن آن ها بودیم، به لحاظ عملکرد ریشه و قند مورد ارزیابی قرار می دهیم که اگر در این مرحله نیز مورد قبول بود آن گاه آن را به عنوان رقم جدید معرفی می نماییم.

ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ تصریح کرد: در ادامه این فرایند، این رقم جدید در مناطق دیگر نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد و در نهایت، ارقامی که مقاومت و عملکرد خوبی داشته باشند، به عنوان یک رقم جدید معرفی می کنیم.وی نمونه های شاهد این رقم جدید را ارقام خارجی موجود در کشور اعلام کرد و افزود: بایستی رقم جدید معرفی شده ما قابل رقابت (در زمینه زراعی و مقاومتی) با آن ارقام خارجی باشد.منصوری با بیان این که درحال حاضر از سال ۸۰ تاکنون تقریباً بیست و سه رقم اصلاح کرده ایم، اضافه کرد: سرعت رشد ارقام جدیدمان بسیار بالاتر بود به نوعی که سال گذشته، سه رقم را معرفی کرده ایم.

ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ در پاسخ به این که برای معرفی هر رقم، چند سال زمان لازم است؟ گفت: در بهترین شرایط ۱۰ تا ۱۲ سال برای معرفی هر رقم زمان نیاز است و سه سال بعد از معرفی شدن هر رقم برای آن که بتوانیم در بازار رقابتی بمانیم، باید رقم جدید دیگری را معرفی کنیم.

وی با بیان این که در گذشته، بذرهای خارجی با ارز دولتی وارد کشور می شد و امکان رقابت با آن ها را نداشتیم، عنوان کرد: اخیراً ارز دولتی برداشته شده است بدین سان از سال آینده احتمال می رود که سطح های زیرکشت بذرهای ایرانی افزایش یابد اما به لحاظ رقابت، بذرهای ایرانی ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان از بذرهای خارجی ارزان تر است.

 منصوری با تاکید بر این که این بازار رقابتی موجب شده تا تنوع ارقام اصلاحی معرفی شده نیز بالا رود، گفت: موسسه تحقیقاتی چغندرقند یک جنبه سیاسی اقتصادی دارد چرا که بذری که با ۶۰۰ هزار تومان به دست کشاورزان کشورمان می رسد، در ترکیه به صورت انحصاری با ۲ میلیون تومان آن را به کشاورزانش می دهد بدین سان تولید بذر داخلی مانع از فروش بذر با هزینه های بالا می شود و کشورهای دیگر برای این که بازار فروش خود را در ایران از دست ندهند، قیمت ها را پایین می آورند.وی در پاسخ به این که آیا میزان مقاومت و عملکرد بذرهای خارجی از بذرهای ایرانی بیشتر است؟ اظهار کرد: بذرهای ایرانی به لحاظ مقاومت از بذرهای خارجی چیزی کم ندارد اما در زمینه عیار، معمولاً بذرهای ایرانی یک یا دو واحد عیار پایین تری نسبت به بذور خارجی دارند چراکه بیشترین تاکید ما در کشور، روی مقاومت ارقام است که البته درحال حاضر، چند سالی است که در گزینش ها توجه به عیار را هم مدنظر قرار داده ایم.

در حاشیه بازدید از قفس های پارچه ای تلاقی، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ بیان کرد: در قفس های پارچه ای تلاقی، خالص سازی بذر پدری و مادری (که دو والد است) را در پیش می گیریم.منصوری با بیان این که ۲۰ درصد بذرهای داخلی و ۸۰ درصد بذرهای خارجی در این زمینه بازار را در دست گرفته اند و کشت می شوند، گفت: با تغییر قیمت ارز، پیش بینی می شود که این روند تغییر پیدا کند اما هیچ اجباری برای کشت بذور ایرانی نیست.وی با تاکید بر این که متاسفانه کشاورزان دید بدی نسبت به بذور ایرانی دارند، عنوان کرد: بذر ایرانی را در زمین نامناسب خود می کارند، به آن دیرتر از زمین های دیگرشان آب می دهند و رسیدگی می کنند.

ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ با بیان این که طبق بررسی های به عمل آمده ۸۰ درصد کشاورزان از بذور ایرانی راضی هستند، افزود: در کشور تعداد پنج مرکز تحقیقات چغندرقند داریم اما تنها مرکزی که تمامی اقدامات اصلاحی چغندرقند را در پیش گرفته است، مرکز همدان است و سایر مراکز، ارزیابی عملکرد را در پیش گرفته اند.

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0