تنظیمات جدید مرورگر موزیلا جهت استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداری و پست الكترونیكی سازمان تحقیقات
تنظیمات جدید امنیتی برای مرورگرهای موزیلا فایرفاکس

- ابندا مرور گر خود را باز نموده و در قسمت search عبارت  About:config را تایپ نمایید.
- در صفحه ظاهر شده Accept the risk and continue  را کلیک نمایید.
- حال در صفحه جدید مجدد عبارت security.ocsp.enabled  را تایپ نموده و مقدار آن را از 1 به صفر تغییر داده و ذخیره نموده از صفحه خارج شوید.


V5.3.12.0